WeFin

Νέο δωρεάν πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών μέσω του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη νέα γυναίκα και την σχέση της με την οικονομική σκέψη, ξεκινά!

Πρόκειται για το έργο «WeFin» (Young Women Empowerment through Financial Literacy), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD με συντονιστή το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης- IPD σε συνεργασία με το Small Educational Paradises και θα αντιμετωπίσει την ανάγκη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων γυναικών ως μέσο ανάπτυξης της ισότητας, – ανεξαρτησίας, της ελευθερίας, τους αισθήματος αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας καθώς και της ευεξίας, η οποία είναι σημαντική για την ψυχική και σωματική τους υγεία.

Σκοπός του έργου είναι η εξοικείωση των πολιτών με τις αξίες της Ε.Ε. και η ενημέρωσή τους σχετικά με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με έμφαση στο δικαίωμα της ισότητας των φύλων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της ασφάλειας, και της εκπαίδευσης.

Αλλά τι είναι ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός; Είναι ένας όρος πολύ γνωστός στην Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια γίνεται γνωστός και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι: «Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας». Με άλλα λόγια μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οικονομικά μας, με στόχο να είμαστε και να αισθανόμαστε ανεξάρτητοι και ασφαλείς.

Το έργο «WeFin» θα εκπαιδεύσει δωρεάν τις νέες γυναίκες στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό εστιάζοντας σε ζητήματα financial literacy – financial wellbeing, βασισμένο στο κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ΕΕ/ΟΟΣΑ-INFE για ενήλικες (ενδεικτικές ενότητες:κατάρτιση προϋπολογισμού, αύξηση εσόδων μείωση εξόδων, φορολογικά θέματα, online banking, ασφαλής χρήση καρτών, υπεύθυνη διαχείριση οικιακών οικονομικών, αύξηση αυτοπεποίθησης κ.λ.π.)

Θα υλοποιηθούν ομαδικές online δράσεις εκπαίδευσης (24 ώρες), ατομικές συνεδρίες coaching (60 ώρες), 8 podcasts, μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης,  ανοιχτή στο κοινό και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, μεταξύ φορέων της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η άμεση ομάδα στόχος είναι  60 νέες γυναίκες (19-30 ετών) από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το έργο μέσω των δράσεων επικοινωνίας του αναμένεται να έχει αντίκτυπο σε τουλάχιστον 3.000 πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη/δράσεις του έργου μέσα από την ιστοσελίδα των Small Educational Paradises (https://smalleducationalparadises.org/ ) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@smalleducationalparadises.org

Το έργο WEFIN υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης το Institute of Prevention and Development /Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης- IPD και εταίρο τον οργανισμό Small Educational Paradises. Το πρόγραμμα «Building a Robust and Democratic Civic Space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

small educational paradises

contact

Email: info@smalleducationalparadises.org