Το podcast του προγράμματος "WeFin" για την γυναικεία ενδυνάμωση μέσω του χρηματοοικoνομικού αλφαβητισμού !

Θα γίνει το μέρος σας για εργαλεία, πόρους και εκπαίδευση που χρειάζεστε για να βοηθηθείτε στην λήψη καλύτερων οικονομικών αποφάσεων, αλλά και ένα μέρος για να κάνετε τις σημαντικές ερωτήσεις που έχετε στο μυαλό σας.

Επεισόδιο 1

Με αυτό το εισαγωγικό επεισόδιο επιθυμούμε να προκαλέσουμε την σκέψη σας. Θα εξοικειωθούμε με τον "Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων" που έχει αποτελέσει θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα γνωρίσουμε τι είναι ο χάρτης, ποιος είναι ο σκοπός του και ποια είναι τα δικαιώματα που περιέχονται σε αυτόν, ώστε να μπορέσουμε να τα περιφρουρήσουμε.Γιατί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη!

small educational paradises

contact

Email: info@smalleducationalparadises.org

© 2022 Small Educational Paradises

Developed and Designed by Dimitris Kolosionis