Ευκαιρίες Εθελοντισμού

Υπεύθυν@ Επικοινωνίας

Δημιουργία της εικόνα του οργανισμού στο ευρύ κοινό, επικοινωνία με τα ΜΜΕ, επίβλεψη της επικοινωνίας και διαφήμισης της οργάνωσης στα κοινωνικά μέσα

Υπεύθυν@ κοινοτικής εκπαίδευσης

Εντοπίσμός των τοπικών/κοινοτικών εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης και δράσεων σύμφωνα με αυτές. Στόχος των κοινοτικών εκπαιδευτικών έργων η προώθηση της μάθησης με σκοπό την ενθάρρυνση της ατομική και κοινοτικής ανάπτυξης. 

Σύμβουλ@ Fundraising

Συνεργασία στη δημιουργία πλάνου Ανεύρεσης Πόρων από διαφορετικές πηγές. Προώθηση των υπηρεσιών που παράγονται από τους Small Educational Paradies.

Οι εθελοντές μας

Δημήτρης Κολοσιώνης

WEB DEVELOPMENT

Ο Δημήτρης δημιούργησε την ιστοσελίδα μας.
Εξακολουθεί να είναι ενεργό μέλος της ομάδας μας και χρησιμοποιεί τις τεχνικές του γνώσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού. Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση της ιστοσελίδας μας του blog μας.

Μαργιάννα Τζίτζη

CIRCULAR ECONOMY - SUSTAINABILITY

Η Μαργιάννα συγκεντρώνει μπουκάλια τα οποία περνάει στο αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης προκειμένου: πρώτον να βεβαιωθεί ότι πραγματικά γίνεται η ανακύκλωση και δεύτερον να δώσει το ανταποδοτικό χρηματικό ποσό που κέρδισε στον οργανισμό μας ως την «Μικρή» Δωρεά της. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να μαζέψει και να ανακυκλώσει πάνω από 400 μπουκάλια.

Μαρία Αμπραχαμιάν

PHOTOGRAPHY

Η Μαρία έχει αναλάβει την φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του οργάνισμου στα πλαίσια της πρακτικής της εξάσκησης

small educational paradises

contact

Email: info@smalleducationalparadises.org

© 2022 Small Educational Paradises

Developed and Designed by Dimitris Kolosionis